Etapes-educatives-INFANTIL

Educació Infantil

La nostra escola oferta el segon cicle d’Educació Infantil, és a dir, comprèn 3 cursos, de 3 a 6 anys. El que volem és ajudar i col·laborar amb les famílies en l’educació dels seus fills i filles a la vegada que proporcionem activitats i projectes que faciliten el creixement i desenvolupament de les seves capacitats i les relacions amb els iguals i amb altres adults.
Projectes que realitzem:

 • Treball per Ambients
 • KP Lletres (Projecte lectoescriptura)
 • EMAT
 • TEI
 • Anglès
 • Robòtica
 • Minimons

Capacitats d'Educació Infantil

A partir de la nostra metodologia UN MÓN PER DESCOBRIR potenciem i desenvolupem totes les capacitats que l’infant necessita per afrontar el pas a la següent etapa.
 1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.
 2. Aprendre a pensar i comunicar.
 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 4. Aprendre a conviure i habitar el món.
report_0170

Perfil de sortida de l'alumne

Construcció de la pròpia identitat i coneixement de l'entorn físic i social. Construcció de la pròpia identitat i comunicació i representació.
iconos-38
Valors

Entenem el pas per l'escola com un viatge que ens ha de preparar per a la vida.

iconos-120
Direcció

Dona sentit al viatge en saber on volem arribar.

iconos-38
Eines

Habilitats que ens permetran avançar en el nostre camí.

iconos-120
Energia

Per vèncer els obstacles i tirar sempre endavant.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa