Etapes-educatives-ESO

Secundària

La nostra escola oferta l’etapa obligatòria d’Educació Secundària, és a dir, comprèn 4 cursos, dels 12 als 16 anys. Proporciona la formació necessària per accedir al Batxillerat o a la Formació Professional de Grau Mitjà. També facilita la incorporació al mercat laboral. La finalitat és que l’alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupi i consolidi hàbits d’estudi i de treball; es prepari per a la incorporació a estudis superior o a la inserció laboral. Formar a tots els nois i a totes les noies en l’exercici dels seus drets i les seves obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes.
Projectes que realitzem:

  • ONMAT
  • TEI
  • Anglès
  • Intercanvi lingüístic
  • Projecte de Recerca
  • Robòtica
  • AMCO
  • Servei Comunitari

Perfil de sortida de l'alumne

Construcció de la pròpia identitat i coneixement de l'entorn físic i social. Construcció de la pròpia identitat i comunicació i representació.
iconos-38
Multilingüe
iconos-38
En constant aprenentatge
iconos-120
Emprenedora
iconos-38
Respectuosa amb el medi ambient
iconos-38
Acollidora i oberta a la comunitat

Perfil de salida del alumno

La finalidad de la ESO es que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura: humanísticos, científicos y tecnológicos.

La evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria es continua, formativa e integradora.

La promoción de un curso a otro se hará cuando exista una evaluación positiva en todas las asignaturas o negativa en un máximo de dos asignaturas, o según marque la normativa vigente del momento.

El alumno o alumna que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de las materias de esta etapa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa