938 01 01 82

Llengües estrangeres

Llengües estrangeres

El coneixement i el domini de les llengües estrangeres és, des de fa ja molts anys, un objectiu important per a la nostra escola. Des del passat desembre, comptem amb el reconeixement d’escola multilingüe que atorga la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya. Un reconeixement que avala el projecte lingüístic de centre, que ha d’esdevenir una garantia d’innovació i de qualitat.

Per tal de promoure la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, a l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria, es duen a terme activitats com:

  • Intercanvi lingüístic a 3r d’ESO
  • Activitats extraescolars en llengua estrangera
  • Participació en el certamen literari Shakespeare
  • Programa d’auxiliars de conversa nadius durant tot el curs escolar
  • Teatre en anglès
  • Segona llengua estrangera (francès)

Aquesta certificació garanteix que totes les escoles amb aquest reconeixement disposen d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats objectius.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website