Comissió d’Atenció a la Diversitat CAD

Una de les línies del Projecte Educatiu de l’escola MDP Capellades és atendre adequadament els reptes que l’ensenyament personalitzat i l’atenció a la diversitat plantegen. La Comissió d’Atenció a la Diversitat ofereix el seu suport a tutors i professors i a les famílies.

Posem tot el nostre èmfasi en el seguiment de l’evolució dels alumnes amb atenció diferencial, assessorant en les adaptacions i modificacions metodològiques o curriculars que cal fer. Treballem amb educadores, mestres i professors, assessorant-los en la funció tutorial i aportant diferents tipus de recursos.

Així doncs, Comissió d’Atenció a la Diversitat és orientar i assessorar alumnes, mestres i famílies en les tasques diàries per tal d’assolir una bona educació integral.

Matiners

El centre ofereix la possibilitat d’acollir els alumnes d’Educació Infantil i Primària. A partir de les 8h del matí. Poden anar entrant per la porteria de l’escola acompanyats de la família.

Entrada de 8h a 9h

Menjador

Servei de menjador diari per alumnes des de P 3 a 4t d’ESO (13h – 15h). L’empresa que gestiona el menjador escolar és FRESCAT.

El servei de menjador compta amb la supervisió de monitors/es titulades. Les mateixes monitores estan amb els nens/es les 2 hores que dura el servei. Els alumnes fan activitats lúdiques i tallers (segons l’estació de l’any) després de dinar.

Els nostres menús estan elaborats per professionals del món de la nutrició i ofereixen una dieta mediterrània, cuinant mensualment una dieta equilibrada segons les necessitats de cada etapa educativa.

Es tenen en compte qualsevol tipus d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries que necessiten una dieta específica.

L’espai del menjador és, per les seves característiques, una gran oportunitat per continuar la tasca formadora i educadora de l’alumne. És un bon moment per cultivar les relacions interpersonals dels alumnes de diferents edats i aprofundir en els hàbits de conducta i higiene que l’espai requereix.

Extraescolars i casals

L’AMPA de la nostra escola s’encarrega de l’oferta i l’organització de les activitats extraescolars i del casal d’estiu i de setembre. El principal objectiu és generar una oferta educativa de qualitat pel temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’escola. Es fomenta la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure, facilitant alhora, la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.

Administració i secretaria

El contacte de secretaria de la nostra escola és el següent:

Recepció: Sra. Núria Carbonell.
Secretària i administradora: Isabel Manzano.
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8h a 13:30h i de 15h a 18h
Correu electrònic: direccio@mdpcapellades.cat
Telèfon: 93 801 01 82