Etapes-educatives-PRIMARIA

Educació Primària

La nostra escola oferta l’etapa obligatòria d’Educació Primària, és a dir, comprèn 6 cursos, dels 6 als 12 anys. La finalitat és facilitar aprenentatges com l’expressió i comprensió oral i escrita, l’escriptura, el càlcul, l’adquisició de nocions bàsiques de la cultura, hàbits de convivència, estudi i esforç, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, amb l’objectiu de garantir als/les alumnes una formació integral i preparar-los/les per a l’Educació Secundària. Projectes que realitzem: 

  • EMAT
  • TEI
  • Anglès i Science
  • Project/Drama
  • Musical participatiu
  • Robòtica
  • Padrins de lectura
  • Treball de projectes
  • Competència digital amb tablets, ordinadors i chromebooks

Perfil de sortida de l’alumne

La finalitat de la Educació Primària és facilitar aprenentatges per garantir una formació integral i preparar l'alumnat per a l'Educació Secundària Obligatòria.
iconos-38
Autonomia i iniciativa personal
iconos-38
Multilingüe
iconos-38
Creativitat
iconos-38
Educació integral
iconos-120
Responsabilitat i respecte
iconos-38
Esperit crític
iconos-120
Domini de les TIC

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa