938 01 01 82

TEI

TEI

El programa TEI és un programa de convivència institucional que implica tota la comunitat educativa i va dirigit a millorar la integració escolar i treballa per una escola inclusiva. Fomenta unes relacions entre iguals més satisfactòries, millora i modifica el clima i la cultura del centre respecte a la convivència.

El programa TEI es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l’empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament a la nostra escola.

  • A l’ESO: els alumnes de 3r són tutors emocionals dels de 1r.
  • A Primària: els alumnes de 5è són tutors emocionals dels de 3r.
  • A Infantil: els alumnes de P-5 són tutors emocionals dels de P-3.

El Projecte en l’etapa d’infantil té com a objectiu bàsic crear conductes saludables, interioritzar-les i convertir-les en hàbits de la convivència. Així anem creant el camí cap a unes relacions saludables.

Es realitzen diferents activitats al llarg del curs encaminades totes elles a la creació d’una cultura de respecte on els alumnes són els elements bàsics de dinamització.

Estem integrats a la RED DE CENTRES TEI TOLERÀNCIA ZERO. El repte és fer de la nostra escola un espai de convivència, on es fomenta l’acceptació, la tolerància i la resolució de conflictes de forma pacífica.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website