938 01 01 82

EMAT

EMAT

Un dels pilars de la innovació i estimulació pedagògica de l’escola és el programa EMAT.

Per què EMAT és un projecte vertebrador del nostre centre? Perquè el futur ja és el present i el que volem és fomentar el talent dels alumnes treballant la creativitat, el pensament crític, la col·laboració i la comunicació. EMAT és un programa didàctic i pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes, és a dir, és l’entorn matemàtic que els nostres nens i nenes necessiten. 

Amb EMAT enlairem el pensament perquè l’aprenentatge sigui significatiu, ja que només quan un alumne ha assimilat bé un concepte, és capaç d’analitzar, fer judicis i crear. Els alumnes tenen l’oportunitat d’aprendre un mateix concepte de diverses maneres, segons les seves capacitats i habilitats.  

Els nens i les nenes aprenen els conceptes matemàtics a través del joc, la manipulació, l’experimentació i l’observació sent una proposta motivadora i estimulant del treball per a despertar en els alumnes la seva curiositat i interès animant-los a superar-se cada vegada més.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website