938 01 01 82

ONMAT

ONMAT

ONMAT és un programa que pretén fer més estimulants les matemàtiques a secundària.

Aquesta plataforma d’aprenentatge de matemàtiques creada com a continuació d’EMAT, ofereix activitats que permeten un aprenentatge tranversal, integral i contextualitzat de les matemàtiques, enteses com un coneixement proper i aplicable a la vida quotidiana.

ONMAT està creat des de l’aula i es dirigeix a l’aula. Posa la tecnologia al servei de la pedagogia i permet als alumnes tenir un calendari d’activitats durant el curs escolar per a facilitar l’autogestió.

Les matemàtiques són una assignatura que requereix abstracció, dedicació, repetició i pràctica. El principal objectiu és que els alumnes puguin desenvolupar de manera autònoma el seu itinerari d’aprenentatge i, a més, que aquest procés sigui estimulant. En aquest sentit, el paper del professor és el de guia que fomenta l’autonomia, ajudant a orientar i aconsellar l’alumnat. Amb ONMAT, l’alumne progressa no només en l’adquisició de coneixements matemàtics, sinó que també aprèn a autogestionar-se i a millorar els seus mecanismes d’aprenentatge.

ONMAT està pensat per a donar resposta a l’heterogeneïtat de l’alumnat, diferents necessitats i ritmes a l’aula. Per això s’organitza en grups d’aprenentatge que treballen a ritmes i amb objectius diferents: hi trobem exercicis en entorns virtuals, treball cooperatiu, demostracions en gran grup, jocs i treball individual.

A més, ONMAT ofereix una eina de seguiment a través d’un sistema de notificacions que genera una comunicació fluida amb l’alumne, alhora que permet controlar i avaluar les activitats que es duen a terme.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website