938 01 01 82

Projecte de recerca

Projecte de recerca

En el quart curs de l’ESO, els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup i/o parelles. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne. A principis de quart d’ESO, es comença a treballar en l’organització dels treballs, que són triats pels propis alumnes i guiats i tutoritzats per un professor del centre, que els acompanya durant tot el procés de recerca i execució del PdR.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website