938 01 01 82

Ambients d’aprenentatge

Ambients d’aprenentatge

Els ambients són espais de creixement, escenaris on es generen condicions favorables perquè els infants construeixin els seus propis aprenentatges a partir del JOC, l’EXPERIMENTACIÓ i la COL·LABORACIÓ.

Cada setmana dediquem una tarda a fer AMBIENTS D’APRENENTATGE. Cada alumne/a pot escollir quin ambient vol fer com per exemple: arquitectes, la caseta, som artistes, toca-toca, dress and fun… En cadascun d’ells s’ofereixen diferents propostes perquè l’alumne/a creï reptes, preguntes, faci hipòtesis… amb diferents materials, i així  fer que l’aprenentatge sigui més ric oferint més possibilitats de joc.

L’activitat es realitza amb tots els nens de l’etapa, d’aquesta manera els grups són d’edats diferents on el joc  es converteix en el millor mitjà educatiu per afavorir el coneixement i l’aprenentatge.

En finalitzar la tarda cada infant agafa el seu PASSAPORT d’AMBIENTS i fa una autoavaluació de l’activitat on pot expressar els seus sentiments i pensaments. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website