938 01 01 82

KP Lletres!

KP Lletres!

Tenint en compte la fonamentació teòrica de l’aprenentatge constructivista de la lectoescriptura, a la nostra escola MDP Capellades, seguim un mètode propi KP-LLETRES.

El model constructivista centra la seva atenció en el procés d’assimilació de coneixements,  respecta els diferents ritmes d’aprenentatge i assegura que aquest sigui significatiu i funcional. 

Cal transmetre als infants el veritable valor funcional de saber llegir i escriure, que no és cap altre que poder-se comunicar amb els altres i, alhora, entendre i interactuar amb l’entorn. I aquest únic objectiu només s’assoleix quan a l’escola es plantegen activitats d’aprenentatge que demostren la funcionalitat del llenguatge com: les NOTÍCIES, les CARTES, la LLIBRETA FONOCOLOR… fem que tot sigui  proper als interessos de l’infant i a la seva realitat,  gaudint i aprenent sobre el món de les lletres d’una manera divertida i motivadora.

S’inicia el treball de la lectura i escriptura des de P3 començant per allò més proper que és el seu nom i va evolucionant progressivament a cada curs fins arribar a llegir i escriure.

La significativitat de l’aprenentatge permet a l’infant conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat en què es troba immers.

La lectura i l’escriptura són dos processos  estretament relacionats que a l’escola abordem de manera conjunta per tal de garantir-ne el significat i fer dels nostres alumnes petits lectors i escriptors. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website