938 01 01 82

KP Lletres!

KP Lletres!

Tenint en compte la fonamentació teòrica de l’aprenentatge constructivista de la lectoescriptura, a la nostra escola MDP Capellades, seguim un mètode propi KP-LLETRES. El model constructivista centra la seva atenció en el procés d’assimilació de coneixements,  respecta els diferents ritmes d’aprenentatge i assegura que aquest sigui significatiu i funcional.  Cal transmetre als infants el veritable […]

Ambients d’aprenentatge

Els ambients són espais de creixement, escenaris on es generen condicions favorables perquè els infants construeixin els seus propis aprenentatges a partir del JOC, l’EXPERIMENTACIÓ i la COL·LABORACIÓ. Cada setmana dediquem una tarda a fer AMBIENTS D’APRENENTATGE. Cada alumne/a pot escollir quin ambient vol fer com per exemple: arquitectes, la caseta, som artistes, toca-toca, dress […]

EMAT

Un dels pilars de la innovació i estimulació pedagògica de l’escola és el programa EMAT. Per què EMAT és un projecte vertebrador del nostre centre? Perquè el futur ja és el present i el que volem és fomentar el talent dels alumnes treballant la creativitat, el pensament crític, la col·laboració i la comunicació. EMAT és […]

TEI

El programa TEI és un programa de convivència institucional que implica tota la comunitat educativa i va dirigit a millorar la integració escolar i treballa per una escola inclusiva. Fomenta unes relacions entre iguals més satisfactòries, millora i modifica el clima i la cultura del centre respecte a la convivència. El programa TEI es basa […]

CreaEscola Quality Certificate for Education Website