938 01 01 82

Robòtica

Robòtica

L’alumnat de Cicle Superior de Primària aprèn a programar a través el joc amb LEGO WeDo 2.0, una solució de robòtica educativa enfocada al desenvolupament de les habilitats STEAM (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics). Aquesta innovació educativa permet adquirir nocions avançades de programació i robòtica de manera natural i divertida, fent ús d’aplicacions reals […]

ONMAT

ONMAT és un programa que pretén fer més estimulants les matemàtiques a secundària. Aquesta plataforma d’aprenentatge de matemàtiques creada com a continuació d’EMAT, ofereix activitats que permeten un aprenentatge tranversal, integral i contextualitzat de les matemàtiques, enteses com un coneixement proper i aplicable a la vida quotidiana. ONMAT està creat des de l’aula i es […]

EMAT

Un dels pilars de la innovació i estimulació pedagògica de l’escola és el programa EMAT. Per què EMAT és un projecte vertebrador del nostre centre? Perquè el futur ja és el present i el que volem és fomentar el talent dels alumnes treballant la creativitat, el pensament crític, la col·laboració i la comunicació. EMAT és […]

TEI

El programa TEI és un programa de convivència institucional que implica tota la comunitat educativa i va dirigit a millorar la integració escolar i treballa per una escola inclusiva. Fomenta unes relacions entre iguals més satisfactòries, millora i modifica el clima i la cultura del centre respecte a la convivència. El programa TEI es basa […]

CreaEscola Quality Certificate for Education Website