938 01 01 82

Projecte de recerca

Projecte de recerca

En el quart curs de l’ESO, els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup i/o parelles. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne. A principis de quart d’ESO, es comença a treballar en l’organització dels treballs, que són triats pels propis alumnes […]

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’ha de fer en equip, concebudes per a desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució […]

Servei comunitari a 4t d’ESO

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO i es concreten de la següent forma: Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els […]

Llengües estrangeres

El coneixement i el domini de les llengües estrangeres és, des de fa ja molts anys, un objectiu important per a la nostra escola. Des del passat desembre, comptem amb el reconeixement d’escola multilingüe que atorga la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya. Un reconeixement que avala el projecte lingüístic de centre, que ha d’esdevenir […]

CreaEscola Quality Certificate for Education Website