938 01 01 82

Intercanvi lingüístic

Intercanvi lingüístic

Cada any, l’escola ofereix un intercanvi lingüístic amb un centre de l’estranger. L’objectiu d’aquest intercanvi escolar pretén afavorir un espai de convivència entre el grup d’alumnes de la nostra escola i els alumnes holandesos, mitjançant la llengua anglesa.

Alhora, també és una manera d’iniciar-nos en les relacions internacionals amb centres d’altres països i poder establir vincles que vagin més enllà d’un intercanvi escolar de dues setmanes, oferint al nostre alumnat i professorat la possibilitat real de posar en pràctica la llengua estrangera fora de l’aula.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website